Lập trình Robotic UMI – The Kiwi Academy

Lập trình Robotic UMI

Lập trình Robotic UMI

Lập trình Robotic UMI

Tất cả các bạn nhỏ đều có những năng lực riêng, bằng phương pháp giáo dục lấy học sinh và thực hành làm trung tâm chúng tôi muốn khám phá, tìm ra các năng lực đó.

Chúng tôi không dạy mà cho các bạn làm ra những thứ trong khả năng của các bạn. Giáo viên là người hướng dẫn để các bạn đi không quá sai.

Mục tiêu của chương trình giúp cho các bạn nhỏ: Có sự am hiểu về kiến thức công nghệ thế kỷ 21; Tìm ra được ước mơ, sở thích của mình; Sử dụng các công cụ cần thiết để tạo ra những sản phẩm theo ý muốn.

Chương trình UMI có 3 cấp độ:

Begin Robot 1: Làm quen với các công cụ lập trình, các thiết bị làm sản phẩm sáng tạo. Thử cho các bạn nhỏ có phù hợp với định hướng nghề nghiệp kỹ sư công nghệ hay không. Có thể chọn 1 trong 2 nội dung sản phẩm để làm và học trong 1 tháng.

Begin Robot 2: Thành thạo các công cụ lập trình, các dự án phức tạp hơn hello và rèn luyện kỹ năng. Tại level này các bạn sẽ phân định rõ hơn nghề nghiệp và sở thích cá nhân trong tương lai hơn. Các sản phẩm yêu cầu có tính ứng dụng cao. Các bạn nhỏ sẽ có 3 nhóm kỹ năng để học mỗi nhóm kỹ năng sẽ có một màu khác nhau. Để tốt nghiệp các bạn cần vượt qua 3 nhóm kỹ năng ở level này.

Advanced Robot: Các bạn nhỏ sẽ làm 2 dự án cơ bản nâng cao, sau đó sẽ tự đề xuất 2 dự án sáng tạo của nhóm. Bạn sẽ áp dụng các kiến thức trên trường học như: từ trường, cân bằng, …. trong các sản phẩm và dự án của mình….

Theo học tại TheKiwi, tin rằng trẻ không chỉ có thói quen học tập tốt mà còn phát triển được các kỹ năng về tư duy – một trong những nền tảng vững chắc cho việc học tập sau này của trẻ.