12 khóa học
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
robotic-uaro
Expert
từ: 10-15
thời lượng: 28h 30m
chương trình Uaro
robotic-uaro
Intermediate
từ: 10-15
thời lượng: 24h
chương trình Uaro
robotic-uaro
Beginner
từ: 10-15
thời lượng: 18h
chương trình Uaro
robotic-roborobo
Expert
từ: 10-15
thời lượng: 36h
chương trình Roborobo

Thông tin liên hệ

 CT1A – Đơn Nguyên 2, đường Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
(024) 85.86.82.88
thekiwi@thekiwi.edu.vn

Giờ mở cửa

Thứ 2, từ 14:00 đến 21:00
Thứ 3 – Thứ 6, từ 08:00 đến 21:00
Thứ 7 – Chủ nhật, từ 08:00 đến 19h:30

Copyright © 2018 The Kiwi Academy.