12 khóa học
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
robotic-uaro
Expert
từ: 10-15
thời lượng: 28h 30m
chương trình Uaro
robotic-uaro
Intermediate
từ: 10-15
thời lượng: 24h
chương trình Uaro
robotic-uaro
Beginner
từ: 10-15
thời lượng: 18h
chương trình Uaro
robotic-roborobo
Expert
từ: 10-15
thời lượng: 36h
chương trình Roborobo

Thông tin liên hệ

 Số 8, ngõ 68/20 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
(024) 85.86.82.88
thekiwi@thekiwi.edu.vn

Giờ học

Từ thứ 2 đến thứ 6.
* Từ 19h00 – 20h30.
Thứ 7, Chủ nhật.
* Ca 1 từ 08h30 – 10h00.
* Ca 2 từ 10h10 – 11h40.
* Ca 3 từ 14h00 – 15h30.
* Ca 4 từ 15h40 – 17h10.

Copyright © 2018 The Kiwi Academy.