Phương pháp giảng dạy Toán Singapore – P1 – The Kiwi Academy

Phương pháp giảng dạy Toán Singapore – P1

Phương pháp giảng dạy Toán Singapore – P1

Phương pháp giảng dạy Toán Singapore – P1

Ngày hôm nay TheKiwi chia sẻ tới các bậc Phụ huynh về phương pháp giảng dạy Toán Singapore, phương pháp toán mô hình (The Singapore Model method of Learning mathematics)

Với học sinh Tiểu học, Trẻ thuần thục việc phân tích, lập sơ đồ mô hình hóa các bài toán sẽ hình thành cơ sở vững chắc để giải toán dễ dàng hơn ở các cấp học trên, khi các đề toán trở nên phức tạp hơn.

Để giúp học sinh mới vào Tiểu học có được khởi đầu vững chắc, phụ huynh có thể tham khảo những kỹ thuật giải toán theo phương pháp Toán mô hình.

Phương pháp Toán mô hình Singapore

Phương pháp này được một thầy giáo Singapore có tên là Hector Chee sáng tạo nên. Nhờ tính thực tế cao, Toán mô hình nhanh chóng được giảng dạy rộng rãi tại tất cả các trường học, bắt đầu từ Tiểu học tại Singapore và sau đó là tại rất nhiều nước trên thế giới.

Phương pháp mới được xem là thử thách đối với các bậc Phụ huynh – những người từng được dạy phải sử dụng đại số hay các phương pháp toán học khác. Kết quả là nhiều người không thể giúp con phát triển kỹ thuật Toán mô hình đúng đắn cho nhiều dạng giải toán khác nhau.

Khái niệm chính trong phương pháp Toán mô hình Singapore

Có 2 khái niệm chính hình thành nên nền tảng của tất cả các dạng thức Toán cao hơn trong phương pháp Toán mô hình Singapore.

1. Khái niệm bộ phận – toàn thể

Trong khái niệm này, Trẻ bắt đầu bằng việc hiểu mối quan hệ giữa các bộ phận với nhau. Khi đã hiểu rõ, Trẻ có thể sử dụng các ô hình chữ nhật để diễn giải các đề Toán.

Ví dụ: Trong hình ảnh dưới đây, trẻ bắt đầu học cách thêm các quả bóng riêng lẻ vào số lượng bóng sẵn có để hiểu một phép tính cộng đơn giản: 3+2=5.

Ở giai đoạn này, quan trọng là sử dụng hình ảnh thực để dạy Trẻ, ví dụ: quả bóng, cuốn sách, cây bút… – để giúp trẻ kết nối các ô hình.

Khi trẻ hiểu được điều trên, chúng ta có thể lấy những quả bóng đi và sử dụng các khối hộp để tượng trưng. Khi trẻ bắt đầu chấp nhận các khối hộp làm biểu tượng, trẻ sẽ có cơ hội tốt để hiểu các khái niệm trừu tượng sau này. Dưới đây là cách vẽ hình các khối.

Sau đó, chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa nhằm hình ảnh hoá đề bài toán bằng những thuật ngữ thậm chí trừu tượng hơn. Lúc này, chúng ta không cần những khối hộp riêng lẻ nữa. Thay vào đó, chỉ cần phân biệt bằng hình ảnh giữa 3 và 2 là đủ để biểu thị mối quan hệ giữa các khối hộp.

Như vậy, kỹ thuật này sử dụng mối quan hệ giữa các bộ phận để giúp Trẻ học về toàn thể.

2. Khái niệm biến đổi

Khái niệm biến đổi giúp Trẻ hiểu khái niệm cộng và trừ. Ở ví dụ minh hoạ dưới đây, chúng ta dạy trẻ cách tính 3-1=2. Một lần nữa, chúng ta bắt đầu bằng phương pháp toán mô hình – sử dụng các vật có thật là các cục tẩy.

Khi trẻ đã quen với phép trừ, chúng ta có thể tiếp tục bằng cách sử dụng cách biểu thị trừu tượng hơn. Ở bước này, chúng ta thay thế các vật thật bằng các khối hộp.

Ở bước cuối cùng, thay thế các khối hộp riêng lẻ bằng những khối hộp lớn hơn. Bước này tạo nền tảng cho mọi vấn đề toán trong tương lai, khi Trẻ chỉ sử dụng các khối hộp lớn để biểu thị các vật có thể được thêm vào hoặc bớt đi.

Như vậy, Trẻ sẽ biết câu trả lời biến đổi như thế nào theo từng đề bài toán, chứ không học vẹt nữa.

Xem tiếp phần 2 tại đây