Phương pháp giảng dạy Toán Singapore – P2 – The Kiwi Academy

Phương pháp giảng dạy Toán Singapore – P2

Phương pháp giảng dạy Toán Singapore – P2

Phương pháp giảng dạy Toán Singapore – P2

Áp dụng toán mô hình để học phân số, tỷ số, số thập phân

Trong phần 1, chúng ta đã làm quen với các mô hình toán cơ bản, bạn có thể áp dụng chúng để hướng dẫn Trẻ giải các dạng toán khác nhau như: phân số, số thập phân, tỷ số…

1. Phân số

Phân số có thể được biểu thị bằng cách áp dụng khái niệm bộ phận – toàn thể. Để minh hoạ, hãy giải quyết bài toán phân số dưới đây:

Long bán bút chì. Anh bán 3/5 số bút chì vào buổi sáng và 1/4 số bút chì còn lại vào buổi chiều. Nếu Long bán nhiều hơn 200 bút chì vào buổi sáng so với buổi chiều, số bút chì Long có lúc đầu là bao nhiêu?

Để giải quyết bài toán này, chúng ta sẽ sử dụng khái niệm bộ phận – toàn thể để vẽ mô hình Toán dưới đây.

 • Bước 1: Vẽ 5 khối hộp bằng nhau và tô màu 3 khối hộp để biểu thị 3/5.
Long bán được 3/5 số bút chì vào buổi sáng
 • Bước 2: Chia phần chưa tô màu thành 4 phần và tô màu 1 trong số đó bằng 1 màu khác để biểu thị 1/4 số bút chì còn lại.
Long bán được 1/4 số bút chì còn lại vào buổi chiều
 • Bước 3: Làm cho tất cả các khối hộp ngang bằng nhau bằng cách cắt 1 khối hộp tô màu đỏ thành 2 khối hộp như dưới đây:
Tạo ra tất cả các khối hộp có kích thước ngang bằng nhau.
 • Bước 4: Tính toán xem số bút chì mà mỗi khối hộp biểu thị là bao nhiêu. Đề bài cho biết, số bút chì bán vào buổi sáng nhiều hơn số bút chì bán vào buổi chiều 200 chiếc. Vậy, mỗi khối hộp có giá trị 200/5=40.
Tính toán số lượng bút chì mỗi khối hộp biểu thị.
 • Bước 5: Tính toán tổng số lượng bút chì. Do có tổng cộng 10 khối hộp, đáp án của bài toán là 40×10= 400 (bút chì).
Tính tổng số bút chì.

2. Tỷ số

Để học tỷ số, bạn có thể sử dụng hoặc khái niệm bộ phận – toàn thể hoặc khái niệm biến đổi. Ở ví dụ sau, chúng ta sẽ sử dụng khái niệm thay đổi.

Tỷ lệ số tiền của Amy và Karen là 5:3. Sau khi Amy tiêu hết một nửa số tiền của mình, cô ấy còn ít hơn Karen 15 USD. Hỏi tổng số tiền mà cả 2 cô gái có lúc đầu?

 • Bước 1: Vẽ minh hoạ tỷ số.
Tỷ lệ số tiền của Amy và Karen là 5:3.
 • Bước 2: Vẽ sơ đồ sau khi Amy tiêu một nửa số tiền của mình.
Tỷ lệ số tiền của Amy và Karen sau khi Amy tiêu hết một nửa số tiền của mình.
 • Bước 3: Tô màu khối hộp biểu thị sự khác biệt giữa số tiền của Amy và Karen.
Tô màu khối hộp biểu thị sự khác biệt giữa số tiền của 2 cô gái.
 • Bước 4: Đề bài cho biết, khối hộp tô màu đen chính là sự khác biệt giữa số tiền của 2 cô gái và = 15 USD. Nói cách khác, bây giờ, chúng ta biết rằng, 1/2 khối hộp = 15 USD. Do đó, 1 khối hộp = 30 USD. Có thể thấy rõ điều này trong hình ảnh dưới đây.
Tìm giá trị của mỗi khối hộp.
 • Bước 5: Tính tổng số tiền mà cả 2 cô gái có lúc đầu. Từ bước 1, chúng ta biết rằng, có tổng cộng 8 khối hộp. Vậy đáp án là 8×30=240 (USD).

3. Số thập phân

Cùng xem xét dạng toán cuối cùng có thể áp dụng Toán mô hình để giải quyết: số thập phân.

Mary có 15 USD trước khi đi mua sắm. Sau khi mua 5 hộp bút chì giống hệt nhau, Mary còn lại 9 USD. Hỏi mỗi chiếc bút chì giá bao nhiêu?

 • Bước 1: Đề bài có dạng trước – sau, do đó, để giải bài toán này, chúng ta sử dụng khái niệm biến đổi là thích hợp.
Mary có 15 USD trước khi đi mua sắm và còn lại 9 USD sau khi mua sắm.
 • Bước 2: Chỉ ra sự khác biệt giữa trước và sau khi mua sắm – ta biểu thị bằng 5 khối hộp (để minh hoạ 5 hộp bút chì).
Biểu thị số hộp bút chì bằng 5 khối hộp
 • Bước 3: Đề bài cho biết, 5 hộp bút chì giống hệ nhau. Do đó, để tính giá của 1 hộp bút chì, chúng ta phải xem xét sự khcs biệt giữa số tiền trước và sau khi đi mua sắm của Mary – cụ thể là 15-9=6 (USD) và chia cho 5 khối hộp. Như vậy, ta có 6USD/5=1,2USD. Có thể biểu thị kết quả này bằng mô hình toán cuối cùng như dưới đây:
Tính giá tiền của 1 hộp bút chì.