Thông báo tuyển sinh tháng 6/2020.

The Kiwi Academy Thong Bao Tuyen Sinh

The Kiwi Academy trân trọng gửi tới Quý Phụ huynh kế hoạch tuyển sinh các lớp trong tháng 6/2020.

Chi tiết từng chương trình học/ khóa học, Quý phụ huynh vui lòng lựa chọn các mục tương ứng bên dưới.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 3 lớp, 30 học sinh.

Lịch học, thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – Chủ nhật.

Buổi tối, Ca 1: 18h00 – 19h30.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 11 lớp, 140 học sinh. 

Lịch học, thứ 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

Buổi tối, Ca 1: 18h00 – 19h30; Ca 2: 19h35 – 21h05.

Lịch học, thứ 7.

Buổi sáng, Ca 1: 08h30 – 10h00; Ca 2: 10h05 – 1135.

Buổi chiều, Ca 1: 14h30 – 16h00; Ca 2: 16h10 – 17h40.

Buổi tối, Ca 1: 18h00 – 19h30; Ca 2: 19h35 – 21h05.

Lịch học, Chủ nhật.

Buổi sáng, Ca 1: 08h30 – 10h00.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 5 lớp Roborobo (40 học sinh). 5 lớp Uaro (40 học sinh)

Robotic UARO, dành cho học sinh từ 5 – 7 tuổi.

Lịch học, thứ 2 – 4 – 6.

Buổi tối, Ca 2: 19h35 – 21h05.

Lịch học, thứ 7.

Buổi sáng, Ca 1: 08h30 – 10h00.

Buổi chiều, Ca 1: 14h30 – 16h00.

Lịch học, Chủ nhật.

Buổi sáng, Ca 1: 08h30 – 10h00; Ca 2: 10h05 – 11h35.

Buổi chiều, Ca 1: 14h30 – 16h00; Ca 2: 16h10 – 17h40.

Robotic ROBOROBO, dành cho học sinh từ 7 – 14 tuổi.

Lịch học, thứ 5 – 5 – 6.

Buổi tối, Ca 2: 19h35 – 21h05;

Lịch học, thứ 7.

Buổi sáng, Ca 2: 10h05 – 11h35.

Buổi chiều, Ca 2: 16h10 – 17h40.

Lịch học, Chủ nhật.

Buổi sáng, Ca 2: 10h05 – 11h35.

Buổi chiều, Ca 1: 14h30 – 16h00; Ca 2: 16h10 – 17h40

Buổi tối, Ca 1: 18h00 – 19h30.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 01 lớp, 10 học sinh.

Lịch học, thứ 7.

Buổi tối, Ca 1: 18h00 – 19h30.

Quý Phụ huynh quan tâm tới The Kiwi xin gọi: 024.8586.8288 để được tư vấn, hoặc xem thêm thông tin: