12 khóa học
robotic-uaro
Beginner
từ: 10-15
thời lượng: 18h
chương trình Microbit
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
All Levels
từ: 10-15
thời lượng: 108h
chương trình Fostering math
robotic-uaro
Expert
từ: 10-15
thời lượng: 28h 30m
chương trình Uaro
robotic-uaro
Intermediate
từ: 10-15
thời lượng: 24h
chương trình Uaro
robotic-uaro
Beginner
từ: 10-15
thời lượng: 18h
chương trình Uaro

Thông tin liên hệ

 Số 8, ngõ 68/20 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
(024) 85.86.82.88
thekiwi@thekiwi.edu.vn

Giờ học

Từ thứ 2 đến thứ 6.
* Từ 17h30 – 21h00.
Thứ 7, Chủ nhật.
* Từ 08h30 – 21h00.

Copyright © 2018 The Kiwi Steam Academy.