ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Điều khoản dịch vụ bao gồm những nội dung thoả thuận và hướng dẫn về các thủ tục, quy định và hoạt động thường ngày tại The Kiwi Steam Academy (từ đây gọi tắt  là Học viện). Một phần trong điều khoản dịch vụ này được điều chỉnh thường xuyên với mục đích gia tăng chất lượng dịch vụ đào tạo, Học viện có quyền hiệu chỉnh bất kỳ quy định nào trong chính sách dịch vụ này. Chính sách này có hiệu lực áp dụng cho tất cả những người tham gia làm việc và học tập tại Học viện.

Lưu ý:

Vì mục đích của điều khoản dịch vụ này, The Kiwi Steam Academy bao hàm quyền giám hộ theo quy định của pháp luật trong định nghĩa của từ “Phụ huynh”.

1. ĐIỀU KHOẢN VỀ VIỆC LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI THÔNG TIN.

1.1 Trao đổi về các vấn đề liên quan tới Học thuật.

 • Phụ huynh có nhu cầu trao đổi về các vấn đề liên quan tới học thuật, vui lòng đặt lịch hẹn với trợ lý học vụ hoặc quản lý cơ sở.
 • Phụ huynh có nhu cầu trao đổi trực tiếp với giáo viên giảng dạy lớp của con, vui lòng đặt lịch hẹn qua trợ lý học vụ.

 1.2 Trao đổi về các vấn đề khác.

 • Phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp văn phòng Học viện vào giờ hành chính khi có bất kỳ câu hỏi hoặc chia sẻ nào. Số điện thoại liên hệ: 024.8586.8288.
 • Cuộc gọi của phụ huynh sẽ được chuyển tiếp đến nhân viên phụ trách hoặc sẽ được ghi nhận lại và phản hồi đến phụ huynh sau.
 • Phụ huynh cũng cần lưu ý rằng số điện thoại cá nhân của cán bộ giáo viên nhân viên làm việc tại Học viện sẽ chỉ được cung cấp khi có sự đồng ý của cán bộ giáo viên nhân viên đó.
 • Giáo viên, trợ lý học vụ sẽ hạn chế nhận cuộc gọi điện thoại; hoặc trả lời tin nhắn điện thoại; hoặc trả lời thư điện tử từ phụ huynh trong thời gian hỗ trợ học tập cho học viên.
 • Đối với những vấn đề chưa thể giải quyết được trong buổi họp với giáo viên và các thắc mắc liên quan đến hoạt động chung của học viên, phụ huynh có thể thảo luận với quản lý cơ sở.
 • Phụ huynh có thể đặt lịch hẹn gặp quản lý cơ sở thông qua trợ lý học vụ.

 1.3 Cuộc họp phụ huynh.

Cuộc họp (nếu có) giữa phụ huynh và giáo viên/ hoặc quản lý cơ sở được sắp xếp trước hoặc sau ngày học và thời gian cuộc họp không vượt quá 35 phút. Văn phòng Học viện sẽ gửi thông tin tới phụ huynh về cuộc họp này.

1.4 Thông tin liên lạc:

* Trụ sở The Kiwi Steam Academy

Địa chỉ: Số 8/20/68 đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Số điện thoại: 024.8586.8288. Địa chỉ thư điện tử: thekiwi@thekiwi.edu.vn

* Phòng học vụ

Đại diện nhóm giảng viên: thầy Nguyễn Minh Đức. Địa chỉ thư điện tử: teacher@thekiwi.edu.vn
Trợ lý học vụ: cô Phạm Thanh Hương. Số điện thoại: 0906.241.351. Địa chỉ thư điện tử: tutor@thekiwi.edu.vn

2. ĐIỀU KHOẢN VỀ VIỆC HỌC TẬP.

 2.1 Bảo lưu

Phụ huynh của học viên được quyền đề nghị Học viện thực hiện bảo lưu khoá học theo quy định bảo lưu của Học viện, đều nghị này được chấp thuận khi:

 • Đã hoàn thành 100% học phí.
 • Thời gian bảo lưu trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày làm thủ tục bảo lưu.
 • Phí bảo lưu là miễn phí.
 • Học viên được bảo lưu tối đa 01 (một) lần/ khoá. Việc bảo lưu được thực hiện nếu lớp chưa học quá ½ số buổi của khoá học mà học viên đang tham gia (level của chương trình học đang tham gia).
 • Sau khi bảo lưu, học viên sẽ không được hưởng chính sách học lại các buổi đã học trước đó. Trường hợp muốn học viên học lại từ đầu (học lại các buổi đã học) thì học viên phải hoàn thành bù học phí của các buổi học lại.
 • Học viên đã bảo lưu sẽ tham gia học lại dựa trên thoả thuận giữa Học viện và phụ huynh về lớp học và thời gian học.

 2.2 Lên lớp (học phần tiếp theo)

Điều khoản có tính áp dụng và phù hợp với các lớp có nhiều học phần, ví dụ như chương trình Steam-Robotic.

Học viên phải vượt qua bài kiểm tra cuối học phần để lên được học phần tiếp theo. Trong trường hợp học viên không vượt qua bài kiểm tra thì:

 • Đăng ký học lại (nếu phụ huynh đồng ý)
 • Trường hợp phụ huynh không muốn học viên học lại, thì phải làm cam kết lên học phần (bản cứng theo mẫu, có xác nhận của phụ huynh). Học viện không chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng đào tạo trong trường hợp này.

2.3 Chuyển lớp

 • Học viên được chuyển lớp, chuyển đổi khoá học trước khi lớp học khai giảng. Sau ngày khai giảng, học viên muốn chuyển lớp thì bắt buộc phải làm thủ tục bảo lưu.
 • Học viên phải đóng thêm phí phát sinh/ chênh lệch (nếu có) trong các trường hợp chuyển khoá học.
 • Học viên không phải đóng thêm chênh lệch học phí nếu lỗi phát sinh từ Học viện gồm: huỷ lớp hoặc ghép lớp.
 • Học viên không được phép chuyển nhượng khoá học cho người khác sau khi hoàn thành học phí trong bất kỳ trường hợp nào.

2.4 Học bù

 • Học viên được phép học bù buổi học xin nghỉ trong khoá học, tuy nhiên với số lượng hạn chế và do Học viện sắp xếp.
 • Lớp Toán: Học viên lựa chọn 1 trong các hình thức học bù bên dưới:
  • Học bù vào một buổi vào ngày khác trong tuần.
  • Đến lớp sớm hơn từ 30 – 45 phút để giáo viên phụ đạo.
  • Học bù với hình thức học tập trực tuyến (online).
 • Lớp Robotic: Đối với học phần có số buổi học <=20 buổi thì số buổi học bù tối đa 01 buổi/ học phần. Đối với học phần có số buổi học từ 21 đến 36 buổi thì số buổi học bù tối đa 02 buổi/ học phần. Học viên học bù bằng cách:
  • Học bù vào một buổi vào ngày khác trong tuần.
  • Hoặc đến lớp sớm hơn từ 30 – 45 phút để giáo viên phụ đạo.

 2.5 Chuyên cần

Học viện nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chuyên cần đối với việc tối đa hóa lợi ích giáo dục dành cho học viên, quy định về chuyên cần như sau.

 • Để được tiếp tục theo học, học viên phải đạt yêu cầu về sự chuyên cần. Quy định chuyên cần yêu cầu học viên phải tham gia ít nhất 85% trên tổng số buổi học của khoá học (học phần). Việc vắng mặt trên 25% buổi học của khoá học (học phần) gây ảnh hưởng đến chất lượng học tập và dẫn tới yêu cầu trao đổi trực tiếp với phụ huynh (bắt buộc).
 • Phụ huynh không nên sắp xếp thời gian đi du lịch hoặc kỳ nghỉ rơi vào những ngày đã đăng ký học tại Học viện. Nghỉ học vào những ngày này sẽ được tính vào tổng số ngày nghỉ học được cho phép. 

2.6 Muộn học.

Muộn học được xác định khi học sinh đến lớp học muộn. Muộn học thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng đến việc học của học viên và của lớp. Phụ huynh cần phải đảm bảo rằng học viên đến lớp đúng giờ. Học viện có thể từ chối việc học tập của học viên nếu việc muộn học xảy ra thường xuyên và không có chiều hướng thay đổi tích cực.

2.7 Điểm danh học viên trước giờ vào lớp.

Học viên đến học tại Học viện, Trợ lý học vụ yêu cầu học sinh ký (hoặc tự viết tên mình) vào bảng điểm danh (đối với các lớp có học viên từ 6 tuổi trở lên), hoặc thực hiện điểm danh theo biểu mẫu của học viện. Giáo viên có thể thực hiện điểm danh học viên trong lớp.

Trong trường hợp phụ huynh xác nhận học viên đi học bình thường, mà thực tế học viên chưa đến lớp, văn phòng Học viện thực hiện:

 • Yêu cầu phụ huynh báo cơ quan chức năng;
 • Rà soát khu vực trong và xung quanh cơ sở;
 • Theo dõi sự việc và hỗ trợ gia đình cho đến khi có kết quả cuối cùng.

2.8 Vắng mặt/ Nghỉ học ngắn hạn

 • Nếu học viên cần phải nghỉ học vào một ngày/ buổi cụ thể nào đó, phụ huynh cần phải thông báo trước với trợ lý học vụ bằng cách gọi điện thoại (trước giờ học tối thiểu 2 tiếng, khuyến nghị trước giờ học 12 tiếng) hoặc gửi thư điện tử về việc nghỉ học này (khuyến nghị trước giờ học 5 tiếng).
 • Phụ huynh giúp học viên nộp bài tập (nếu có) theo đúng thời hạn qua địa chỉ thư điện tử trợ lý học vụ cung cấp trong thời gian vắng mặt.

2.9 Vắng mặt/ Nghỉ học dài hạn

Học sinh nghỉ học liên tục và số buổi học nghỉ lớn hơn 25% số buổi học trong khóa học (học phần), sẽ được xem thuộc diện thôi học tại Học viện và học phí đã đóng sẽ không được hoàn lại.

3. CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC GHI DANH HỌC TẬP, THANH TOÁN HỌC PHÍ.

3.1 Ghi danh học thử

 • Phụ huynh có thể cho học viên tham gia các lớp học trải nghiệm (lớp học thử). Phụ huynh đăng ký với tư vấn viên/ văn phòng Học viện.
 • Học viện thực hiện sắp xếp buổi học thử cho học viên dựa trên: số lượng học viên ghi danh học thử; lịch phòng học; lịch công tác của giáo viên; ngày lễ tết hoặc ngày truyền thống của Học viện. Buổi học thử sẽ được thông tin lại phụ huynh sau khi sắp xếp thành công.
 • Phí ghi danh học thử: Miễn phí.

3.2 Ghi danh học tập

 • Phụ huynh đăng ký thông tin học tập cho học viên với tư vấn tuyển sinh hoặc văn phòng Học viện.
 • Sau khi nhận được thông tin ghi danh học tập của phụ huynh, văn phòng Học viện sắp xếp lịch học và gửi thông báo tới phụ huynh về lớp học, lịch học của học viên.

3.3 Thanh toán học phí

 • Phụ huynh có thể đặt cọc để hưởng chính sách ưu đãi của Học viện trong thời điểm ưu đãi có hiệu lực. Phí đặt cọc tối thiểu là 500,000 vnđ (năm trăm ngàn đồng), tối đa là bằng học phí. Phụ huynh hoàn thành học phí chậm nhất sau 10 (mười) ngày kể từ ngày đặt cọc để giữ chính sách ưu đãi.
 • Phụ huynh đã đặt cọc và chưa chọn lớp học thì phí đặt cọc có hiệu lực trong vòng 60 (sáu mươi) ngày. Sau thời gian này, phí đặt cọc không còn hiệu lực và không được hoàn trả.
 • Học phí là số tiền được tính trên tổng số buổi của khóa học/ hoặc nhiều cấp độ trong chương trình học. Học phí có thể giảm khi phụ huynh lựa chọn chương trình ưu đãi theo từng thời điểm.
 • Phụ huynh hoàn thành 100% học phí trước khi khoá học bắt đầu; có thể thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ trả góp… theo hướng dẫn của văn phòng Học viện.
 • HỌC PHÍ ĐÃ ĐÓNG, KHÔNG HOÀN TRẢ VỚI BẤT CỨ LÝ DO GÌ.

Lưu ý:

 • Phụ huynh phải lấy phiếu thu sau khi đóng học phí để đảm bảo quyền lợi trong thời gian học tập tại Học viện.

4. ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO AN TOÀN TẠI KHUÔN VIÊN HỌC VIỆN.

 • Học viện áp dụng chính sách khép kín đối với khuôn viên lớp học và khu vực làm việc của cán bộ nhân viên.
 • Học viên không ở lại sau giờ học tập, học viên ra về phải có sự giám sát của Phụ huynh.
 • Phụ huynh có thể chụp hình, quay clip hoạt động của con mình trong khuôn viên, sau khi đã thông báo về việc này tới nhân viên đi cùng phụ huynh.
 • Học viện có thể yêu cầu giáo viên/ trợ giảng thực hiện quay clip hoạt động học tập của học viên trong lớp học với mục đích để ghi nhận/ đánh giá hoạt động đào tạo, tuy nhiên không dùng để gửi cho phụ huynh học sinh.
 • Phụ huynh ngồi đợi con tại khu vực có bảng chỉ dẫn. Phụ huynh không vào khu vực lớp học/ phòng học.

4.1 Học viên rời khỏi Học viện trước giờ quy định.

 • Trong trường hợp phát sinh từ phía gia đình mà học viên cần phải rời khỏi lớp trong giờ học hoặc trong lúc một hoạt động đang diễn ra tại khuôn viên/ hoặc nơi tổ chức sự kiện do Học viện phụ trách. Phụ huynh phải đích thân tới hoặc ủy quyền cho một người khác đến đón học viên. Thông tin của người uỷ quyền cần được phụ huynh gửi thông báo trước để Học viện thực hiện xác thực khi họ tới đón học viên.
 • Quản lý cơ sở phải quyết định cho phép và ký giấy cho phép rời học viên ra về với xác nhận của phụ huynh/ hoặc người được ủy quyền.
 • Trong trường hợp Học viên cần phải rời lớp học vì lý do sức khỏe, Trợ lý học vụ/ Quản lý cơ sở ngay lập tức thông báo với phụ huynh và cùng phụ huynh đưa học viên tới cơ sở y tế gần nhất/ hoặc do phụ huynh lựa chọn. Quản lý cơ sở theo sát tình hình sức khỏe của học viên cho tới khi ổn định.

4.2 Quy định về thời gian sau giờ học

 • Học viên ở lại sau giờ tan học, trong khoảng thời gian từ 05 phút đến 30 phút, có thể được giáo viên hoặc nhân viên Học viện trực tiếp giám sát. Tuy nhiên, vì lý do an toàn và sức khoẻ của học viên, cũng như nhằm đảm bảo sự ổn định của các hoạt động thường ngày, Học viện khuyến khích phụ huynh đón học viên ngay sau giờ tan học.
 • Trường hợp học viên sẽ được đón trễ, phụ huynh cần thông báo đến văn phòng Học viện/ hoặc Trợ lý học vụ.

4.3 Bảo vệ tài sản của Học viện

 • Tài sản của Học viện được cung cấp nhằm phục vụ cho mục địch giảng dạy và học tập. Sử dụng tài sản một cách phù hợp và có sự quan tâm chăm sóc sẽ đảm bảo rằng tất cả thành viên của học viện đều có đủ cơ hội tiếp cận và sử dụng tài sản chung này.
 • Do vậy, tất cả học viên phải có ý thức cùng bảo quản tài sản của lớp học. Học viên gây thiệt hại cho tài sản của Học viện sẽ phải đóng phí để sửa chữa hoặc thay mới tài sản bị hư hỏng.

4.4 Khu vực sinh hoạt chung tại Học viện

Các khu vực sinh hoạt chung được trang bị bàn, ghế và các thiết bị khác nhằm mục đích tạo không gian cho học viên cùng chia sẻ, học tập và giao lưu với nhau. Phụ huynh và học viên có trách nhiệm:

 • Giữ cho khu vực sinh hoạt chung sạch sẽ.
 • Học viên không chạy, chỉ đi bộ và giữ tay chân ở bên cạnh mình.
 • Không để lại đồ dùng cá nhân (bao gồm sách vở, cặp sách, các đồ có giá trị lớn…) trong những khu vực này.
 • Giữ âm thanh ở mức độ vừa đủ nghe. Không la hét, quát tháo.
 • Ngoại trừ mục đích giáo dục với sự cho phép trước của học viện, thú nuôi không được vào khuôn viên học viện ở bất cứ lúc nào với bất kỳ lý do nào.
 • Không sử dụng đồ uống có cồn, chất kích thích, thuốc lá.
 • Không tiếp cận khu vực riêng tư, khu vực không nhiệm vụ miễn vào.

5. ĐIỀU KHOẢN LINH HOẠT.

Như đã được đề cập, điều khoản dịch vụ này được điều chỉnh thường xuyên và không cần gửi thông báo. Các điều khoản dịch vụ có thể tạm ngừng hiệu lực; hoặc được thêm bất kỳ quy định hay hướng dẫn mới nào nhằm đáp ứng những điều kiện mới trong hoạt động vận hành của Học viện.

Đồng thời, Học viện kính mong quý phụ huynh thông cảm cho những thiếu sót ngoài mong muốn (nếu có) trong quá trình đăng tải điều khoản dịch vụ, bao gồm: lỗi chính tả, lỗi đánh máy, định dạng và cách sử dụng từ.

Học viện ghi nhận và khuyến khích những ý kiến đóng góp từ quý phụ huynh và các em học viên qua địa chỉ thư điện tử: thekiwi@thekiwi.edu.vn

Trân trọng cảm ơn sự đóng góp của quý phụ huynh cho sự phát triển không ngừng về năng lực và cảm xúc tích cực của các con khi tham gia học tập tại The Kiwi Steam Academy!

The Kiwi Steam Academy – Học Viện Steam The Kiwi.

Ngày cập nhật: 10:40, 05/10/2022.