1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Tại The Kiwi, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức The Kiwi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ của công ty. Người dùng đồng ý sử dụng dịch vụ của The Kiwi có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này.

The Kiwi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của The Kiwi, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn đã chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

Chúng tôi sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau của người dùng khi muốn đăng ký dịch vụ trên web.

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của người dùng cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này, và để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của quý khách. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của quý khách; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, kiểm toán việc tải dữ liệu từ web; cải thiện bố cục và nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng; nhận diện khách vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ, nếu quý khách không có dấu hiệu từ chối. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web http://thekiwi.edu.vn của The Kiwi một cách không định danh. Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể tự chỉnh sửa được tên trong trang quản lý tài khoản. Nếu cần đổi email đăng nhập hoặc số điện thoại, bạn cần gửi yêu cầu cho chúng tôi và trải qua các bước xác thực.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của Người dùng sẽ được The Kiwi lưu lại trên hệ thống trong các trường hợp thường gặp sau:

– Khi Người dùng đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ của The Kiwi.

– Khi Người dùng nộp bất cứ biểu mẫu nào, không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của The Kiwi, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

– Khi Người dùng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với The Kiwi, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty.

– Khi Người dùng tương tác với The Kiwi, chẳng hạn như qua điện thoại (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

– Khi Người dùng sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với The Kiwi thông qua Nền tảng của The Kiwi hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của The Kiwi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie The Kiwi có thể triển khai khi bạn tương tác với Nền tảng của The Kiwi.

– Khi Người dùng The Kiwi thực hiện giao dịch thông qua nền tảng hoặc các dịch vụ của The Kiwi.

– Khi Người ùng phản hồi hoặc khiếu nại.

– Khi Người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho The Kiwi vì bất kỳ lý do nào.

– Các trường hợp khác mà The Kiwi thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

The Kiwi lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng trên máy chủ, bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. The Kiwi thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống The Kiwi.

Thông tin và tài khoản của Người dùng sẽ được lưu trữ không thời hạn trên hệ thống của The Kiwi để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

  1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

The Kiwi cam kết không cung cấp, không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

Các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng The Kiwi trong một số trường hợp dưới đây:

– Thông tin đó Người dùng đã công khai.

– The Kiwi được Người dùng đồng ý tiết lộ những thông tin này.

– Bên thứ ba mà Người dùng The Kiwi ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu The Kiwi cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng. Việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực.

– Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu The Kiwi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.

– Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên.

– Cho các bên thứ ba khác mà The Kiwi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên The Kiwi. Hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến The Kiwi mà Người dùng cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các sản phẩm của The Kiwi.

– The Kiwi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, The Kiwi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của The Kiwi trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi The Kiwi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho The Kiwi sẽ được lưu giữ trên hệ thống. Khi cần Người sử dụng The Kiwi có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình tại địa chỉ:

THE KIWI STEAM ACADEMY

Địa chỉ: Tầng 3 tòa B Việt Đức Complex 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 024 85868288. Email info@thekiwi.edu.vn

  1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng vui lòng nào gửi về The Kiwi theo các phương thức sau:

Hotline: 024 85868288. Email: info@thekiwi.edu.vn

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, The Kiwi sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng trường hợp cần thiết, The Kiwi có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp.

The Kiwi sẽ nỗ lực để giải quyết các khiếu nại của Người dùng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

  1. Việc thay đổi quy định

The Kiwi có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, The Kiwi sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

Trân trọng./