10 kỹ năng cha mẹ cần dạy trẻ để tránh bị bắt cóc (P2)
  • TheKiwi
  • 03-06-2019

10 kỹ năng cha mẹ cần dạy trẻ để tránh bị bắt cóc (P2)

Xã hội càng hiện đại càng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm với trẻ. Cha mẹ do lo sợ chuyện xảy đến cho con mà tìm cách ngăn cấm khiến trẻ thiếu kỹ năng sống để tự mình có được “văcxin” phòng vệ trước cái ác…

Yêu Thương chứ đừng Nuông Chiều
  • TheKiwi
  • 02-05-2019

Yêu Thương chứ đừng Nuông Chiều

Một học sinh đang trong giờ học phát ra tức giận, mà sự thể hiện tức giận đó đã vượt quá ngưỡng đặc tính tâm lý, hành vi mà độ tuổi này nên có. Học sinh này không chỉ ném sách vở loạn xạ, chưa hết giận còn dùng cả băng ghế đánh lên người giáo viên…

10 kỹ năng cha mẹ cần dạy trẻ để tránh bị bắt cóc (P1)
  • TheKiwi
  • 02-05-2019

10 kỹ năng cha mẹ cần dạy trẻ để tránh bị bắt cóc (P1)

Xã hội càng hiện đại càng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm với trẻ. Cha mẹ do lo sợ chuyện xảy đến cho con mà tìm cách ngăn cấm khiến trẻ thiếu kỹ năng sống để tự mình có được “văcxin” phòng vệ trước cái ác…